Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

DOŚWIADCZENIA NA SZCZURACH

Zjawiskiem mogącym natomiast w pewnym stopniu tłumaczyć podobieństwo między żeńską a męską reakcją seksualną u ludzi może być stwierdzona ostatnio możliwość wywoływania męskiego zachowania kopulacyjnego u samic szczurów, w wyniku drażnienia ich podprogrowymi bodźcami bólowymi. Doświadczenie to wskazuje na istnienie u samicy tych samych mechanizmów neuronalnych co u samca, z tym że nie ujawniają się one w warunkach naturalnych. Być może, że występowanie reakcji orgastycznej u kobiety jest wynikiem uruchomienia zupełnie tych samych dróg neuronalnych, które mediują orgazm męski z jednoczesnym nałożeniem się na nie pewnych wtórnych, typowo samiczych cech, wynikiem czego może być na przykład występowanie wielokrotnych orgazmów bez konieczności refrakcji.

Wracając do podobieństw między obu zjawiskami zauważmy fakt, że drażnienie szczurów słabymi bodźcami bólowymi podwyższa poziom ich ogólnego pobudzenia podobnie w większości przypadków u kobiet do wystąpienia reakcji orgastycznej niezbędnym jest uzyskanie pewnego stopnia pobudzenia wskutek gry wstępnej, która niezależnie od pobudzenia seksualnego prowadzi również do pobudzenia ogólnego.

Współdziałanie między samcem i samicą w czasie zachowania seksualnego

Na wszystkich piętrach ewolucji występuje wyraźne współdziałanie samca i samicy w czasie zachowania seksualnego.

Zrozumienie wzajemnych współzależności między zachowaniem samca i samicy w czasie zachowania seksualnego u ssaków ułatwić może schemat podany przez Beacha (1976) – rycina 14.

Schemat ten zakłada, że w zachowaniu seksualnym samca i samicy występują następujące cztery fazy: faza atrakcyjności, zachowanie ape- tencyjne, zachowanie konsumacyjne i faza pokonsumacyjna.

Zachowanie samca lub samicy w każdej z tych faz oddziałuje na zachowanie partnera w następujący sposób:

– 1. Występowanie zachowania apetencyjnego odbiorcy zostaje pobudzone przez atrakcyjność partnera. W wyniku tego zachowania następuje:

– a) podwyższenie aktywność odbiorcy

– b) wywołanie analogicznego zachowania apetencyjnego u partnera

– c) pobudzenie zachowania konsumacyjnego partnera

– d) doprowadzenie do zachowania konsumacyjnego u odbiorcy.

– 2. Zachowanie konsumacyjne ma dwa efekty:

– a) pobudza występowanie takiego samego zachowania u partnera

– b) w drodze sprzężenia zwrotnego (kopulacja) prowadzi do występowania fazy pokonsumacyjnej u nadawcy.

– 3. W fazie pokonsumacyjnej następuje chwilowe obniżenie reaktywności na atrakcyjność partnera.

Schemat ten wskazuje na cały złożony system sprzężeń zwrotnych występujących między zachowaniem samca i samicy w czasie kontaktów seksualnych.

Na wzajemną zależność reakcji seksualnych samca i samicy wskazują także wyniki jednoczesnego badania instrumentalnych odruchów warunkowych o wzmocnieniu seksualnym u szczurów obojga pici. W doświadczeniach tych kontakt między samcem i samicą możliwy byl dopiero wtedy, gdy oba zwierzęta wykonały reakcje instrumentalne. Mierzonym parametrem były latencje reakcji instrumentalnych, W wyniku tych badań stwierdzono występowanie dodatniej, statystycznie istotnej korelacji między latencjami samców i samic w 50% przypadków w warunkach estrusu (Beck, 1977) i niewystępowanie statystycznie istotnej korelacji w warunkach diestrusu {Beck, 1978).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *