Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Zakazy prawa karnego a życie seksualne

Toteż można bronić stanowiska, że pęta nakładane na życie seksualne człowieka w postaci zakazów prawa karnego mają swe uwarunkowania soejokulturowe. Do takiego wniosku dochodzi na innej drodze Szabo (1960). Zajmując takie stanowisko, stajemy zarazem wobec konieczności bliższego sprecyzowania tych uwarunkowań kulturowych. Jak wiadomo, definicje kultury są liczne (niektórzy kulturolodzy doliczają się aż 160 definicji, por. Wolfgang, Ferracuti, 1967). Znana jest klasyczna definicja kultury E. B. Tylora z 1871 r.: przez kulturę rozumie on całokształt wiedzy, wiefzeń, sztuki, moralności, praw, zwyczajów oraz wszelkich zdolności i umiejętności, które człowiek zdobywa jako członek społeczeństwa (por. Wolfgang, Ferracuti, 1967). Jak wiadomo, zakres pojęcia „kultura” może być wyznaczony szeroko lub wąsko. W znaczeniu szerokim obejmuje on wszelakie wytwory duchowe i materialne człowieka jako członka społeczeństwa, w węższym ujęciu przez kulturę rozumiemy systemy wartości, przekonań, przeświadczeń itd.

Jak się przekonamy w końcowej części tego opracowania, zagadnienie ref u tac j i przestępstw seksualnych przez świadomość społeczną jest nader zawiłe i obciążone grubą warstwą nieporozumień, hipokryzji, zakłamania. Wielu autorów (Szabo, 1960 Reckless, 1961) analizę tego pro- blemu poprzedza cierpką uwagą, że powstało na tym tle wiele mistyfikacji, a całe zagadnienie zostało zmitologizowane. Jest to zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę całą sieć społecznych tabu, które obrosły wokół życia seksualnego człowieka, wiele irracjonalnych wyobrażeń, kształtujących poglądy ludzi na tę sferę wzajemnych stosunków ludzkich, głęboką przepaść między zachowaniami ludzi w tej sferze życia a głoszonymi poglądami. Te wszystkie mistyfikacje wycisnęły swe piętno na rozwoju i kształtowaniu się zakazów prawa karnego odnoszących się do życia seksualnego człowieka (Freud, 1967).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *