Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

POJĘCIERECEPTORA ADRENERGICZNEGO

Powróćmy raz jeszcze do kluczowego problemu pośrednictwa cAMP w adrenergicznym pobudzeniu serca. Uczynnienie przez aminy katecholowe cykiazy adenylowej na pewno zapoczątkowuje w sercu zwiększenie przemian tlenowych, rozpad gliko- genu oraz nasilenie glikolizy i lipolizy [682], Natomiast hipoteza o pośrednictwie cAMP w odpowiedzi inotropowej i chronotropowej serca na aminy katecholowe [289, 851] została zachwiana przez wyniki prac Beneleya [93], Shanfelda [892] i innych [37, 417, 544] (p, str. 52). Znakomita demonstracja Kjekshusa i Sobela [543] pozostawia jeszcze mniej miejsca na wątpliwości. Autorzy ci wykazali, że cAMP w obecności dimetylosulio- tlenku (DMSO), ułatwiającego wnikanie cAMP do wnętrza komórek mięśnia sercowego, aktywuje jedynie fosforylazę glikogenową, lecz nie wpływa w najmniejszym stopniu na kurczliwość mięśnia sercowego.

W świetle wyników tych badań pojęcie receptora p-adrenergicznetjo, jako struktury błonowej związanej wyłącznie z cyklazą adenylową, nie wystarcza do jednoczesnego wyjaśnienia zmian metabolicznych i mechanicznych zachodzących w sercu pod wpływem amin katechoiowych. Aminy katecholowe prawdopodobnie bez pośrednictwa cAMP pobudzają gromadzenie się jonów Cas+ w sąsiedztwie ATPazy miofibryli, co prowadzi do zwiększenia kurczliwości włókna mięśnia sercowego [320].

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *