Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Jak uniknąć gwałtownego przebiegu polimeryzacji?

Stopniowe podnoszenie temperatury ma na celu niedopuszczenie do gwałtownego przebiegu polimeryzacji. Pamiętać bowiem należy, że reakcji tej towarzyszy wytwarzanie się ciepła, wobec czego może dojść do podniesienia temperatury wewnątrz polimeryzowanej masy powyżej punktu wrzenia płynu monomerowego. W tej sytuacji nie spolimeryzowany jeszcze monomer przechodzi w parę, która zostaje zamknięta w tworzywie i staje się przyczyną jego porowatości. Te same względy leżą u podstaw sposobu polimeryzacji, w którym temperaturę utrzymuje się przez pewien czas na poziomie 70°C. Przyczyną powstawania porowatości bywa niekiedy przenikanie wody do ciasta akrylowego wskutek złej izolacji formy gipsowej. Płyn monomerowy tworzy z wodą mieszaninę azeotropową, której temperatura wrzenia może ulec obniżeniu do 80°C.

W większości sposobów przeprowadza się polimeryzację w ciągu dłuższego albo krótszego okresu czasu, przy temp. 100°C. Ma to na celu uzyskanie wysokiego stopnia polimeryzacji (długich łańcuchów polimeru) oraz ograniczenie do minimum zawartości monomeru resztkowego. M o- nomerem resztkowym nazywamy wolny monomer znajdujący się w tworzywie, który nie uległ spolimeryzowaniu. Wysoki stopień polimeryzacji zwiększa wytrzymałość tworzywa. Monomer resztkowy natomiast obniża ją i może oddziaływać toksycznie na tkanki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *