Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

Gruczoły wydzielania zewnętrznego i układ oddechowy

W czasie podniecenia seksualnego dochodzi do przyśpieszenia i pogłębienia oddechu, przy czym natężenie tych zmian uzależnione jest od poziomu napięcia seksualnego. W fazie orgazmu, zarówno u kobiety jak i u mężczyzny, liczba oddechów może dochodzić do 40/mżn. Według Bartlet- ta (1956) liczba oddechów w czasie orgazmu może sięgać do 60/min, przy czym pojemność minutowa może wynosić do 50 litrów na minutę. Fox i Fcx (1969) przy użyciu spirometru Benedict-Rotha opracowali wykresy oddychania w czasie spółkowania. Stwierdzili zaznaczającą się hiper- wentylację płuc, która następuje po orgazmie u ludzi obu płci, jednak u kobiety wykres oddychania w czasie cyklu reakcji seksualnych różnił się od mężczyzny tym, że występowały u niej dość długie okresy bezdechu poprzedzające orgazm. Ten wzór oddychania zdaje się być unikalny dla orgazmu, przy czym może on podlegać zmianom, dlatego należałoby go dokładnie zbadać u ludzi, u których występują różne typy orgazmu.

Masters i Johnson (1966) podają, że u około 35°/o ludzi tuż po orgazmie pojawia się reakcja perspiracji. Pot pojawia się przede wszystkim na obszarze od barków aż do ud, a poza tym na dłoniach i stopach, może jednak pojawiać się na górnej wardze, czole, pod pachami i na plecach. Obfitość potu nie jest zależna od wysiłku fizycznego, lecz od natężenia podniecenia seksualnego. Reakcja perspiracji pojawia się tylko po orgazmie, natężenie jej jest równoległe do intensywności orgazmu, przy czym stanowi ona jeden z pierwszych wskaźników pojawienia się fazy odprężenia. W związku z czynnością gruczołów potowych zmienia się odruch psychogalwaniczny skóry, mający za podstawę zmianę oporu elektrycznego skóry.

Niektórzy autorzy donosili o wzmożeniu wydzielania śliny i wzmożeniu czynności wydzielniczej błony śluzowej nosa, jak również gruczołów łzowych, mającej miejsce w czasie cyklu reakcji seksualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *