Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

Arsenowe zapalenie jamy ustnej

Rtęciowe zapalenie jamy ustnej powstałe w wyniku zatrucia rtęcią może wystąpić u osób leczonych preparatami rtęciowymi, u osób zatrudnionych przy produkcji termometrów oraz w laboratoriach chemicznych, a także w wyniku działania niepożądanego preparatów leczniczych zawierających rtęć. Fernstróm i wsp. opisują przypadek uczulenia na rtęć pochodzącą wyłącznie z wypełnień amalgamatowych [7].

Arsenowe zapalenie jamy ustnej może powstać w przypadku zastosowania pasty arszenikowej w celu dewitalizacji miazgi zębowej. Może ona spowodować toksyczne zapalenie jamy ustnej w postaci obrączkowatych plam. Założenie arsenu do zęba może wywołać, w wyniku działań niepożądanych, ostrą skazę krwotoczną, przebiegającą z krwawieniem z dziąseł oraz z krwawymi wylewami w nerkach, jelitach i stawach.

Opisano przypadek nadwrażliwości na arszenik, stosowany w stomatologii. Po powtórnym założeniu wkładki arszenikowej do zęba wystąpiło zapalenie jamy ustnej z dużą bolesnością, obrzękiem i szczękościskiem. Równocześnie pojawił się rumień dłoni i podeszew stóp oraz zmiany ru- mieniowo-pęcherzowe na błonie śluzowej narządów płciowych.

Po stosowaniu preparatów arsenu, złota, a także mepakryny można obserwować zmiany w jamie ustnej w postaci enantemy liszajowej. Część autorów uważa ją za prawdziwe wykwity liszaja Wilsona, inni wyodrębniają ten zespół jako zmiany polekowe.

W połowie tego rodzaju przypadków obserwowano zmiany tylko w obrębie jamy ustnej. Niektórzy autorzy podkreślają szczególną bolesność języka oraz nietypowe umiejscowienie wykwitów na migdałkach i podniebieniu miękkim. Na podstawie obserwacji chorych stwierdzono wykwity liszaja w obrębie jamy ustnej po leczeniu preparatami złota. Po odstawieniu leku zmiany ustąpiły po upływie 6 miesięcy.

Z innych leków, które mogą wywołać enantemę liszajową, należy wymienić streptomycynę, PAS, oksytetracyklinę i chinidynę. Kliniczne zmiany odpowiadają w dużym stopniu wykwitom liszaja płaskiego. Odstawienie wymienionych leków daje poprawę lub wyleczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *