Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Organizacja hipoterapii w województwie rzeszowskim

Wykorzystanie jazdy konnej w różnych schorzeniach somatycznych i psychicznych ma miejsce od wielu wieków. Również w Polsce hipoterapia zyskuje coraz większe znaczenie i zastosowanie. W pracy przedstawiono doświadczenia własne w organizacji hipoterapii, która od trzech lat stosowana jest jako jedna z rutynowych metod terpeutycz- nych u dzieci z porażeniem mózgowym, a ostatnio również z chorobą Perthesa oraz u chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Wykorzystanie konia w leczeniu różnych somatycznych i psychicznych dolegliwości nie jest zjawiskiem nowym, jak się często uważa, lecz miaio zastosowanie już w czasach starożytnych [10], Niektórzy autorzy pierwsze wzmianki przypisują nawet Hipokratesowi, chociaż udokumentowane dane znajdują się dopiero w dziele Mekurialiisa pt. „De arte gymnastica” z 1569 r. [cyt. wg 10], Powołuje się on na wypowiedź Galena, że wśród ćwiczeń gimnastycznych niepoślednie miejsce zajmuje jazda konna, ponieważ ćwiczy nie tylko ciało, ale i zmysły, W kolejnych wiekach spotyka się coraz częściej doniesienia o korzystnym oddziaływaniu jazdy konnej dla „dala i ducha”, a także harmonijnych kształtów [4, 5, 10],

W najnowszym piśmiennictwie znajduje się liczne opisy stosowania hipoterapii, oraz próby wytłumaczenia jej korzystnego wpływu na przebieg bardzo wielu schorzeń, nie wyłączając znacznych zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Metoda ta znalazła szerokie zastosowanie w kompleksowej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym, dzieci autystycznych, chorych na stwardnienie rozsiane, z niedowładem poło- wiczym o różnej etiologii, paraparezą i telraparezą, dzieci z dysmelią, a także dzieci z chorobą Perthesa, chorych po amputacjach kończyn dolnych, z bólami odkręgosłupowymi, wadami postawy i innymi [1-10]. Metoda stosowana jest w wielu krajach [2, 6-8] oraz wprowadzana od kilkunastu lat w Polsce, jednak w sposób często doraźny, a nawet przypadkowy i przyjmuje przeważnie bardzo różne formy organizacyjne. Z tego powodu przedstawiamy ramy organizacyjne hipoterapii prowadzonej w naszym województwie już trzeci rok. Jak wykazuje doświadczenie, można taką formą organizacyjną polecić innym ośrodkom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *