Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Zbyt silne bóle

Zbyt silne bóle porodowe właściwie nie istnieją. Im większe opory w czasie rozwierania ujścia i wydalania płodu musi pokonać siła wyda-lająca, tym wydatniejsze winny być skurcze macicy. Są one proporcjo-nalne do oporów, a więc prawidłowe. Jeśli opory są normalne, a na-tomiast bóle zbyt silne, wówczas czynność porodowa przebiega znacznie szybciej i cały poród może być ukończony w kilku bólach. Jest to poród nagły (partus praecipitatus) lub uliczny. Wystąpienie czynności porodowej może być nagłe i wobec bardzo silnych bólów poród zaskakuje ciężarną na ulicy, w czasie podróży itp. Gwałtowne przesunięcie się płodu przez mało przygotowane drogi rodne może stać się z jednej strony przyczyną rozległych obrażeń, jak pęknięcia szyi i krocza, krwotoku wskutek niedowładu, a nawet wynicowania macicy. Z drugiej strony, płód może urodzić się w zamartwicy lub przez nagłe jego wysunięcie się z dróg rodnych i uderzenie o ziemię lub podłogę, może nastąpić uszkodzenie czaszki lub przerwanie pępowiny. Zdarza się to- w tych przypadkach, kiedy poród odbywa się w pozycji stojącej. Tego rodzaju porody mogą być przedmiotem rozważań medycyny sądowej, kiedy należy rozstrzygnąć, czy dziecko doznało obrażeń bez świadomego udziału matki.

Jeśli lekarz zdąży przybyć na czas tak szybko postępującego porodu, należy rodzącą ułożyć na boku, co osłabia działanie tłoczni brzusz-nej, a w przypadku zbytniej bolesności skurczów, wstrzykujemy morfinę lub podajemy krótką narkozę. Ze względu na wyżej wspomniane powikłania należy rodzącą ściśle obserwować w trzecim okresie, jak i po porodzie, z obawy przed niedowładem macicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *