Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Wypracowanie normy seksualnej

W ogólnych zarysach dążenie do wypracowania normy seksualnej opiera się na nowych koncepcjach zdrowia psychicznego, akcentujących takie procesy, jak tendencje do rozwoju i samorealizacji człowieka, umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi, umiejętność kierowania własnym postępowaniem dla osiągnięcia celów stawianych sobie zgodnie z systemem wartości przyjętym przez człowieka, zdolność do akceptacji i adekwatnego spostrzegania siebie i otoczenia oraz zdolność do uczenia się opartego na osobistym doświadczeniu. Poza tym akcentuje się rolę więziotwórczą i osobowościotwórczą seksualności, a także jej związek z systemem wartości człowieka oraz najwyższymi wartościami społeczeństwa. Koncepcje próbujące określać normę jako wyraz przeciętności, a więc średnią arytmetyczną zachowań, dążeń i postaw w społeczeństwie, lub też zdrowie jako jedynie brak choroby, uznaje się obecnie za przestarzałe i zawodne.

Powyższe ogólne przesłanki, na których próbuje się oprzeć normę seksualną, nie zadowalają klinicysty, dążącego do uzyskania możliwie jasno i wyraźnie sprecyzowanych wskaźników, które pozwolą mu na odgraniczenie normy seksualnej od patologii. Wypracowanie takich wskaźników jest tym bardziej konieczne, że przeciętny lekarz podlega indoktrynacji religijnej i światopoglądowej, która – przy braku wyraźnych wyznaczników normy, opartych na przesłankach naukowych – może mu mniej lub bardziej świadomie narzucać ustalenie rozpoznania zgodnego z indoktrynacją, lecz w wielu przypadkach zniekształcającego rzeczywistość. Poza tym do zniekształconego spostrzegania rzeczywistości mogą się przyczynić preferencje osobiste oraz – w wielu przypadkach przestarzałe – normatywne modele lekarza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *