Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

ŚLEDZIONA A UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

Rola śledziony w ustroju jest wieloraka. Następujące jednak funkcje śledziony stanowią o silnych powiązaniach tego narządu z układem krwiotwórczym:

– 1. Jest ona narządem krwiogubnym. Tutaj odbywa się hemoliza starzejących się krwinek czerwonych oraz niszczenie uszkodzonych granulo- cytów i płytek.

– 2. Śledziona może w pewnych warunkach stać się narządem krwiotwórczym. Zjawisko powstawania w śledzionie pozaszpikowych ognisk krwiotworzenia jest szczególnie częste u dzieci.

– 3. W śledzionie, podobnie jak w węzłach chłonnych, odbywa się limfo- cytopoeza.

– 4. Jako największe skupisko układu siateczkowo-śródbłonkowego śledziona odgrywa główną rolę w tworzeniu przeciwciał, czasem również przeciwciał.autoagresywnych, skierowanych przeciwko własnym krwinkom czerwonym, granulocytom i płytkom.

– 5. Prawdopodobnie na drodze humoralnej śledziona reguluje czynność krwiotwórczą szpiku, hamując dojrzewanie poszczególnych elementów szpikowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *