Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Rehabilitacja środowiskowa – ciąg dalszy

Z inicjatywy prof. M. Weissa w 1976 r. w województwie olsztyńskim wdrożono program czynnej opieki środowiskowej oparty na pracy zespołów dyspanseryjnych Wojewódzkiej Przychodni Rehabilitacyjnej. Opieką środowiskową objęto chorych z pourazowym uszkodzeniem rdzenia i po przebytym naczyniowym uszkodzeniu mózgu.

Mimo różnej etiologii schorzeń, założenia programu i jego realizacja są podobne. Jego wdrożenie napotyka wciąż na trudności z powodu braków kadi-owych i trudności transportowych. Niemniej już w 19 województwach, w różnej formie, prowadzone jest usprawnianie chorego w domu. Niestety rehabilitacją środowiskową objęci są nie wszyscy chorzy, którzy jej potrzebują (zasada powszechności).

Mimo niedostatków służby zdrowia nie można zwolnić żadnego województwa ani ZOZ z rehabilitacji środowiskowej osób niepełnosprawnych, gdyż jest to jedna z najefektywniejszych i ekonomicznie uzasadnionych form.

Jedną z form rehabilitacji środowiskowej są dzienne placówki rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych. Do nich należą żłobki i przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych. Od 1981 r. nastąpił szybki przyrost tych obiektów (z 6 w 1983 r. do 18 w 1987 r.). Placówki te powinny być przynajmniej w każdym mieście wojewódzkim i w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.

Dzienne oddziały rehabilitacyjne rozpowszechnione w psychiatrii, rozwijają się również w innych specjalnościach (geriatria i onkologia). Odciążają one oddziały szpitalne.

Dla większego zaspokojenia potrzeb środowiskowych osób niepełnosprawnych służba zdrowia musi uzyskać pomoc od całego społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *