Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Sprawdź

Procesy emocji dodatniej i ujemnej

Rozwiniętą koncepcję funkcji procesów emocjonalnych znajdzie Czytelnik w innej pracy autora pt. Kody orientacji i struktura procesów emocjonalnych. Koncepcja ta wchodzi w skład teorii Kod-Emocje, stanowiącej próbę skonstruowania modelu mechanizmu czynności psychicznych, łączącego w całość zarówno procesy poznawcze, jak i emocjonalne. W tej samej pracy na s. 26-32 Czytelnik znajdzie wyjaśnienie pojęcia „syntezy afferentacyjnej”. że mamy tu do czynienia nie tyle z procesem ile z zespołem procesów względnie niezależnych od siebie i spełniających odrębne funkcje (dlatego też użyto tu liczby mnogiej). Przypuszczenie to znajduje potwierdzenie w analizach niL tylko psychologicznych, ale też neurofizjologicznych, dając podstawę do przyjęcia tezy, że istnieją przynajmniej trzy procesy emocjonalne odgrywające specyficzną rolę, posiadające swój specyficzny wyraz fizjologiczny i psychologiczny, dysponujące odrębnymi mechanizmami działania i odrębnymi aparatami anatomicznymi generującymi je. Są to procesy następujące: aktywacja (pobudzenie), emocja negatywna, emocja pozytywna.

Procesy emocji dodatniej i ujemnej prawie zawsze występują łącznie z pobudzeniem i wspólnie z nim są dane introspekcyjnie jako całość – stąd dotychczas były traktowane w psychologii jako jeden proces

– 0 dwóch stanach ekstremalnych. Raz tymi ekstremami było pobudzenie

– 1 brak pobudzenia, innym razem zadowolenie lub niezadowolenie. Teoretykom to jednak nie przeszkadzało. W wypadku, gdy chodziło wyłącznie

– 0 opis stanów emocjonalnych, była to sprawa drugorzędna. Gdy jednak badacz jest zainteresowany funkcją emocji, sprawa ta staje się podstawowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *