Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Ośrodki seksualne w podwzgórzu część 2

Wiele danych o lokalizacji ośrodków seksualnych w podwzgórzu uzyskano poprzez uszkadzanie różnych okolic podwzgórza oraz obserwację czynności i zachowań seksualnych. Stwierdzono, że: 1) po zniszczeniu przedniej części podwzgórza u samców świnek morskich dochodzi do obniżenia aktywności seksualnej bez uszkodzenia czynności jąder 2) po uszkodzeniu pola przedwzrokowego u samców żab występuje zanik zachowań seksualnych 3) po uszkodzeniu przedniej części podwzgórza u samic szczurów dochodzi do znacznego osłabienia zachowań seksualnych 4) po obustronnych uszkodzeniach pola przedwzrokowego u samców szczurów dochodzi do postępującego spadku aktywności seksualnej przy nieuszkodzonej czynności przysadki i jąder jednostronne uszkodzenia nie wywołują powyższego skutku 5) po rozległych uszkodzeniach w okolicy pola przedwzrokowego i przedniej części podwzgórza stwierdzono trwały zanik aktywności seksualnej samców szczurów, który nie wracał po podaniu testosteronu. Niewielkie uszkodzenia doprowadzały jedynie do przejściowych zaburzeń w zakresie aktywności seksualnej, które można było wyrównywać w dużym stopniu przez podanie testosteronu. Być może, iż w przypadkach tych miało miejsce stopniowe przystosowanie się pozostałych specyficznych struktur nerwowych, które z biegiem czasu umożliwiały występowanie zbliżonych do prawidłowych, zachowań seksualnych 6) u wykastrowanych przedpubertalnie, a później traktowanych hormonami seksualnymi, samców szczurów, po zniszczeniu okolicy przedwzrokowej i przedniej części podwzgórza stwierdzono zachowania hiposeksualne typu męskiego, a po uszkodzeniu ośrodkowej części podwzgórza – zachowania hiperseksualne 7) nieznaczne uszkodzenia pola przedwzrokowego u samców i samic szczurów, a także u wykastrowanych samic, wywołują nasilenie się zachowań seksualnych typu męskiego (samice zachowywały się wobec partnerów jak samce) 8) uszkodzenie przedniej części podwzgórza powoduje osłabienie lub zniesienie aktywności seksualnej nie ustępujące po stosowaniu hormonów płciowych. Wszelkie te badania potwierdziły przypuszczenie, że oprócz postulowanego przez Hohlwega i Junkmanna (1932) seksualnego ośrodka podwzgórzowego regulującego wydzielanie gonadotropin (Sex-Center) w podwzgórzu znajduje się jeszcze jeden ośrodek seksualny {Mating- Center) sterujący zachowaniem seksualnym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *