Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

OKSYTOCYNA I JEJ DZIAŁANIE

Niepożądane działania oksytocyny dotyczą powikłań, jakie mogą wystąpić przy przedawkowaniu lub zastosowaniu jej w stanach, w których oksytocyna jest przeciwwskazana lub wymaga szczególnej ostrożności i doświadczenia lekarza.

Podstawowymi przeciwwskazaniami są: niestosunek porodowy, nadmierne rozciągnięcie macicy, hipertoniczne bóle porodowe, stany po cięciu cesarskim i innych uprzednich zabiegach na macicy. Lek może spo- wodować długotrwały toniczny skurcz macicy, zamknięcie krążenia łożyskowego, pęknięcie macicy, uduszenie płodu, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i wstrząs przysadkowy. Na tle tych powikłań dochodzi do najcięższych stanów, śmierci dziecka, a nierzadko i matki.

W większości takich sytuacji szybka interwencja chirurgiczna (cięcie cesarskie) z uprzednim podaniem dożylnym morfiny lub petydyny, wziewnie mieszaniny eter-tłen i postępowanie reanimacyjne pozwalają na zmniejszenie niepożądanych skutków działania oksytocyny.

Dezaminooksytocyna (Sandopart) lub Sintocin-Spray (pochodne oksytocyny) są często stosowane w toku porodu i połogu [10, 15].

Sandopart ma szerokie zastosowanie w porodzie w celu wywołania i wzmożenia czynności skurczowej macicy. Podawany jest w tabletkach podjęzykowo w odstępach 30-minutowych.

Działania niepożądane preparatu Sandopart są podobne do oksytocyny. Należy się dodatkowo liczyć z faktem, że Sandopart wchłania się również z przewodu pokarmowego (w przypadku połknięcia tabletki) może się wówczas potęgować działanie skurczowe, a niekiedy trudno je przerwać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *