Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

HEMOFILIE

Hemofilia A i B jest dziedziczną skazą krwotoczną, na którą chorują mężczyźni, a która przenoszona jest przez kobiety (dziedziczenie rece- sywne związane z płcią). Istotą hemofilii A jest niedobór globuliny prze- ciwkrwawiączkowej (czynnika VIII), a hemofilii B niedobór czynnika Christmasa (czynnika IX). Stosunek częstości występowania hemofilii A i B wynosi według Niewjafowskiego około 85/15.

Obrazy kliniczne hemofilii A i B są jednakowe. Choroba ujawnia się zwykle pod koniec 1 roku, życia, kiedy dziecko uczy się chodzić i w związku z tym doznaje rozmaitych urazów. Niekiedy jednak pierwsze objawy choroby można już dostrzec u noworodków (krwawienia z pępowiny). Zależnie od stopnia niedoboru globuliny przeciwkrwawiączkowej lub czynnika Christmasa, Niewiarowski rozróżnia postać utajoną, łagodną i ciężką hemofilii. Znamienne dla tej choroby są występujące pod wpływem najdrobniejszych urazów krwawienia podskórne, z błon śluzowych i dostawowe (bardzo rzadkie są krwawienia do centralnego układu nerwowego). Są to tzw. „krwawienia późne”. Bezpośrednio po skaleczeniu, dzięki działaniu tromboplastyny tkankowej, tworzy się tu skrzep, który hamuje na razie krwawienie, tak jak u człowieka zdrowego. Jednakże wskutek niewytwarzania się tromboplastyny osoczowej skrzep ten jest wiotki, łatwo się odrywa po upływie 3’—4 dni, powodując długotrwałe krwawienie ,,póżne”. Typowe dla hemofilii są powtarzające się wylewy krwawe do stawów. Prowadzą one po pewnym czasie do ograniczenia ruchomości i do zesztywnienia stawu (aiLhropatia hemofilitica). Najczęściej zdarzają się krwawienia do stawów kolanowych, łokciowych i skokowych. Czas krzepnięcia jest w hemofilii przedłużony. Czas krwawienia, czas protrombinowy, liczba płytek i objaw opaskowy są prawidłowe. Typowe jest upośledzenie zużycia protrombiny. Test generacji tromboplastyny pozwala na odróżnienie hemofilii A od hemofilii B oraz na ocenę ilościowi stopnia niedoboru czynnika VIII i IX.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *