Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Sprawdź

Medycyna

Geny i allele – rozwinięcie

Całość informacji genetycznej osobnika nazywamy genotypem, natomiast fenotypem nazywamy cechy, które mogą być obiektem bezpośredniego badania (bez analizy danych rodzinnych itp.). Zależność pomiędzy genotypem a fenotypem ma w ustrojach diploidalnych charakter złożony. Fenotyp jest wynikiem selektywnej ekspresji (aktywacji) części genów i zablokowania innych czynnikiem w zasadniczym stopniu determinującym ekspresję genów jest środowisko.

Niektóre geny istnieją prawdopodobnie tylko w jednej postaci alle- licznej i są identyczne u wszystkich ludzi. Są to na przykład cechy odróżniające ludzi od różnych gatunków świata zwierzęcego. Wiele genów występuje jednak w dwóch lub kilku postaciach allelicznych na przykład ludzie posiadający we krwi substancję chemiczną, która określa ich jako należących do grupy krwi A, posiadają allel IA genu I, położony w określonym locus chromosomalnym, natomiast ludzie o grupie krwi B mają w tym samym locus allel IB. Tak więc allele zajmują to samo miejsce (locus) w homologicznych chromosomach.

Czerpiąc porównanie z systematyki biologicznej, geny umiejscowione w różnych loci możemy porównywać z różnymi gatunkami, natomiast allele umiejscowione w tych samych loci – z różnymi odmianami tego samego gatunku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *