Czytelnicy komentują

  • Dorota Nieskalana on Środki pobudzające Moim zdaniem szkoda zdrowia na takie środki pobudzające. Lepiej jest się dobrze wyspać, zacząć się dobrze odżywiać i uprawiać jakieś sporty. Nie trzeba faszerować się żadnymi lekami :) Ale kto co lubi. Na sen, owszem można brać jeżeli ktoś ma na praw (25/02/2015 at 8:08 PM)

Medycyna

Sprawdź

Fentanyl

J Działania t-środkowu, cholino mii’) etyczne i ?L.xnoii- tyczne Zaburzenia oddychania, zwiększone napięcie mięśni prążko- wnz.ycn, rzadko rzadkoskurcz, skurcz oskrzeli, hipotonia, zwiększenie objętości wyrzutowej serca, zwiększenie diu- resy

Pentazocyna Działanie ośrodkowe Złe samopoczucie, omamy, rzadko nudności i wymioty

Dehydiobenzpery- dol Blokada receptorów n-adre- nergicznych, prawdopodobieństwo wpływu r.a receptory fi, w drogach oddechowych, działanie pozapirami- dowe Hipotonia, czasem częstoskurcz, wzmożone napięcie i sztywność mięśni prążkowanych. Diazepam Działanie ośrodkowe Rzadko reakcje alergiczne po dożylnym podaniu leku.

Nazwa leku Mechanizm działania Główne objawy niepożądanego działania. Wziewne środki znieczulające ogólnie:

Eter dietylowy Działanie ośrodkowe, sym- patykomimetyczne, miejscowo drażniące błoną śluzową tchawicy, oskrzeli oraz żołądka, rozluźniające mięśnie gładkie oskrzeli i jelit, wpływ kuraropodobny na płytkę nerwowo-mięśniową, zwiększenie wrażliwości receptorów w zatoce szyjnej oraz baroreceptorów luku aorty, skurcz naczyń nerkowych Zaburzenia oddychania, hiper- sekrecja śluzu i śliny, przemijające przyspieszenie czynności serca, hipotensja w głębokim znieczuleniu, nudności, wymioty, atonia żołądka i jelit, obkurczenie śledziony, hi- perglikemia, zmniejszenie diu- rezy, czasem białkomocz. Uwaga: nie używać urządzeń iskrzących – możliwość wybuchu

Eter diwinylowy Działanie ośrodkowe, możliwość działania hepatotoksy- cznego Zaburzenia oddychania, zaburzenia rytmu serca (rytm węzłowy, migotanie przedsionków, skurcze przedwczesne komorowe).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *